Top Tag

Revize elektrických zařízení, rozvodů a spotřebičů jsou povinné ve firmách, ale v domácnostech nikoli. Tam za stav elektroinstalace zodpovídá výhradně majitel a ten také nese plnou odpovědnost za případné problémy. V tomto duchu se lidé k této problematice také staví a častokrát právě v domácnostech se situace buď podceňuje, anebo záměrně přehlíží.

elektrická zástrčka

Někteří z vás si mohou logickými argumenty zdůvodnit, že u nově rekonstruovaného objektu s elektřinou v mědi je přece všechno v pořádku, a že kdyby tomu tak nebylo, nebyla by elektroinstalace také kolaudována. V zásadě mohou mít pravdu, ale vzhledem k tomu, že se jedná o živou soustavu, která je neustále podrobována zátěži, již po krátké době se tu může objevit vážný problém.

Nebezpečí požáru – toto je nejčastější potíž, která se může objevit prakticky kdekoli. Požáry vznikají tam, kde jsou vodiče přetížené (hlavně v zásuvkových okruzích), anebo v místech, kde dochází k mechanickému tření vodičů vlivem nepozornosti v průběhu manipulace. Jsou to například sevřené prodlužovací šňůry nebo přívodní kabely ke spotřebičům mezi nábytkem, na podlaze nebo pod dveřmi či v okenním rámu, překousané kabely od domácích zvířat a hlodavců, naseknuté šňůry u zahradní sekačky, poškozené kryty svítidel nebo jejich objímky atp. Některé závady bývají skryté a k požáru může dojít například za šatní skříní, pod postelí, pod psacím stolem apod.

elektrický rozvaděč

Nebezpečí úrazu – úrazy se mohou přihodit při práci s různě poškozenými spotřebiči a elektrickými kabely prakticky komukoli a kdykoli. Elektrikář si při revizi elektro může povšimnout toho, co majitel domu přehlédl, a řadu nebezpečných jevů také zjistí měřicí přístroje. Elektro revize se týkají také hromosvodů, které v případě poškození neplní svou funkci a namísto bezpečného svodu bleskového výboje do země se blesk potuluje po kovových částech domu a může tu způsobit jak požár, tak i smrtelný úraz.

You may also like