Top Tag

Stále stoupající ceny vodného a stočného nás nutí hledat nové varianty získávání pitné vody. Pro ty, kdo mají rodinný dům, může být řešením studna. Ovšem i když o ni máme zájem, nemůžeme si ji jen tak vykopat a odebírat z ní vodu. Nejprve totiž potřebuje mít povolení studna od příslušných úřadů. Ta bohužel není mnohdy jednoduché získat. Často je k nim nutná dokumentace či znalecké posudky, které si musíme předem opatřit. To samozřejmě stojí peníze, a navíc nemáme jistotu, že nám bude stavba nakonec povolena.

klasická zahradní studna

V první řadě potřebujeme hydrogeologický posudek. Ten nám řekne, zda je v zemi dostatečná zásoba podzemní vody, aby se vůbec vyplatilo studnu kopat. Také je potřeba dbát na to, aby nebyla touto stavbou nijak narušena podzemní voda, ať už znečištěním či přílišným odebíráním. Musíme si pamatovat, že právě ona je zdrojem pitné vody pro všechny lidi, nejen pro nás.

To je také důvod, proč i když zde máme podzemní vody dostatek, nám úřady obvykle dají limit, kolik smíme ze studny načerpat. To platí především pro letní období, kdy je horko a sucho, což způsobuje pokles hladiny podzemní vody i celkových vodních zásob.

starodávná studna na zámku

Jen přítomnost vody samotné však nestačí. Musíme se také ujistit, že není nijak znečištěná a že je možné ji používat jako pitnou. K tomu jsou nutné speciální rozbory, které ji testují právě na přítomnost cizích látek.

Avšak ani v případě, že není dokonale čistá, není potřeba si zoufat. Problém můžeme vyřešit koupí domácí čističky vody. To však platí jen tehdy, pokud je již na začátku v úřady stanovených limitech. S přílišným znečištěním si totiž ani čistička neporadí, pokud se tedy nejedná o skutečně profesionální zařízení – to je však drahé a ne běžně dostupné.

Je tedy potřeba připravit se na různé výdaje ještě předtím, než vůbec začneme kopat, ačkoliv nemáme jistotu, že nám bude výstavba studny povolena. Jak je však vidět, je to nutné jak pro naši bezpečnost, tak pro zachování hladkého chodu vodohospodářství.

You may also like