Top Tag

Dnes je součástí v podstatě každého bytového domu společenství vlastníků jednotek, sdružující majitele jednotlivých bytů a nahrazující dřívější bytová družstva. I toto však musí mít svého předsedu, který bude za jeho řádný chod zodpovídat.

Problémem je, že žádný předseda nevydrží věčně. Některý odstoupí, neboť se odstěhuje do nového domu, jiný zase kvůli zvýšeným pracovním povinnostem, případně prostě proto, že již danou funkci vykonávat nechce. Ať už je však důvod jakýkoliv, je vždy nutné zvolit předsedu nového.

typický zateplený panelák

Avšak, jak nám říká zákon, má volba předsedy výboru SVJ Home Partner svá daná pravidla, která nelze porušit. V takovém případě by totiž volba nebyla legální a její výsledek by nemohl být uznán. Jaká ale tato pravidla jsou? V první řadě musí být oznámena s dostatečným předstihem, stejně jako jména těch, kteří mají o tuto pozici zájem. Jednotliví členové SVJ musí totiž mít dostatečný čas na to, aby se mohli v klidu rozmyslet, komu svůj hlas dají. I zde se totiž postupuje klasickou volbou.

příprava na schůzi SVJ

Zajímavostí je, že navrhovaný člověk nemusí v daném domě vůbec bydlet, ani v něm vlastnit byt. To se může zdát zvláštní, avšak i takovýto externí předseda může mít své výhody, především pak nezaujatost. Při volbách samotných je pak důležitá daná minimální účast. Ta by měla být podle zákona alespoň dvě třetiny všech členů SVJ, aby volba byla platná. Je proto dobré urgovat, aby se lidé volební schůze účastnili, i když se o dění v domě příliš nezajímají.

Z onoho jednání je pak nutné mít záznam, opatření podpisy, který je následně odevzdán spolu s výsledky voleb na příslušná místa. Zde je pak výsledek zaznamenán a stane se oficiálním. Proto také tento krok nelze pominout. Kandidovat může samozřejmě prakticky kdokoliv, je však dobré si předem zjistit, jaké povinnosti to obnáší. Předsednictví SVJ totiž rozhodně není pro každého.

You may also like